Stichting Jacht Recycling

Bedrijfsinfo

Adres
industrieweg 17d
2421 LK Nieuwkoop

Telefoon: 0610631882
Mobiele telefoon: 0610631882
E-mail: info@jacht-recycling.com
Website: http://www.jacht-recycling.com

Op de kaart

Beschrijving

Stichting Jacht Recycling biedt de oplossing voor oude of verwaarloosde boten. Wij voeren uw boot af en ontmantelen hem. Wij gaan als volgt te werk. U biedt uw sloopboot voor inname aan. Namens Stichting Jacht Recycling inventariseert een expert wat er nodig is om deze boot te slopen en te recyclen. De expert stelt een plan op en na akkoord gaan wij voor u aan de slag.
Nadat de boot is gerecycled ontvangt u een certificaat waarin staat dat het vaartuig is ontmanteld en alle restproducten op verantwoorde manier zijn gerecycled. Wij werken volgens de daarvoor geldende Nederlandse en Europese normen.
Stichting Jacht Recycling ontzorgt! Wij nemen het totale traject, van berging tot recycling, op ons. Wacht niet te lang met het afvoeren van uw oude boot. U loopt de kans aansprakelijk gesteld te worden voor bijvoorbeeld milieuschade. De kosten van milieu- en/of gevolgschade bij te late actie kunnen behoorlijk oplopen.