Categorie ‘Nieuwbouw’ toegevoegd

Voor de boot- en jachtbouwers onder u is er nu een extra categorie toegevoegd: Nieuwbouw. Dit doen wij naar aanleiding van het toenemend aantal botenbouwers dat zich de laatste tijd op OfferteHaven.nl inschrijft.

 

Bestaande bedrijven die ook aan botenbouw doen

Voeg de categorie nieuwbouw toe aan uw bedrijfspagina. Werk uw bedrijfspagina bij:

  1. Log in (rechtsboven).
  2. Ga naar “Mijn account” > Klik op uw bedrijfsvermelding.
  3. Klik bij uw bedrijfsvermelding op bewerken.
  4. Vink de categorie “Nieuwbouw” aan.

 

Nieuwe jachtbouwers

Meld uw werf aan via onze aanmeldpagina. Aan een bedrijfsvermelding zijn geen kosten verbonden. Hoogstwaarschijnlijk heeft u naast uw jacht/botenbouw-activiteiten ook een jachtservice. Geef aan welk type onderhoud u verricht.

 

Booteigenaren

De categorie “Nieuwbouw” is voor nu alleen toegevoegd aan de bedrijvengids. Dit betekent dat booteigenaren uw nieuwbouwwerf kunnen vinden door te zoeken in onze bedrijvengids. Booteigenaren kunnen nog geen opdracht plaatsen voor nieuwbouw. Dit is een andere tak van sport, waar we momenteel nog niet mee willen beginnen. OfferteHaven wilt bij de kern blijven: het verbinden van opdrachtgevers- en nemers voor hoofdzakelijk onderhoud, reparatie, refit en transport. Wel zal OfferteHaven klanten die daar interesse in hebben  kunnen doorverwijzen naar aangesloten jachtbouwers.

 

OfferteHaven.nl en Jachtbouw Nederland

OfferteHaven.nl staat in het meest recente nummer van Jachtbouw Nederland, hét vakblad voor de Nederlandse jachtbouw industrie. Lees hier online het volledige magazine (de OfferteHaven-bedrijfspresentatie is te vinden op pagina 41). Het magazine (6x per jaar) is ook te vinden via de Jachtbouw Nederland app:

 

android jachtbouw nederland

jachtbouw nederland appstore

 

 

jachtbouw