Feedback OfferteHaven

OfferteHaven.nl is nu enige tijd online. Vanaf dag één zijn we de site aan het verbeteren. Onze gebruikers spelen hierbij een belangrijke rol. OfferteHaven is bedoeld voor booteigenaren en nautische bedrijven en zij moeten tevreden zijn met de website. Wanneer we de site willen verbeteren zullen we dus voornamelijk naar hen moeten luisteren.

Wij staan dus altijd open voor alle kritiek, opmerkingen of ideeen van de bezoekers van OfferteHaven. Wij stellen dit zelfs erg op prijs! Vindt u dat er iets aan de site verbeterd kan worden? Ziet u fouten? Heeft u een goed idee voor OfferteHaven? Stuurt u dan gerust een mailtje naar info@offertehaven.nl of neem contact op met ons via onze contactpagina!