Gemeente Amsterdam: Verbod op Pleziervaart in Wallengebied

Om de druk van toeristen op de hoofdstad te verlichten komt Amsterdam met een nieuwe serie maatregelen. Zo wordt de pleziervaart in het Wallengebied verboden en zijn Segway’s en fietstaxi’s niet langer welkom in de drukste buurten van de binnenstad.

Amsterdamse booteigenaren dupe van succes stad

Bootbezitters en watersporters hebben het de laatste jaren moeilijk in Amsterdam. Het liggeld stijgt de laatste jaren erg hard, onlangs werd besloten de maximumsnelheid verder te verlagen naar 6 km/u én onlangs schreven we al dat er vanaf 1 januari 2017 een verbod op 2-takt motoren in de Amsterdamse grachten wordt ingevoerd.

De aangekondigde nieuwe maatregelen worden door wethouder Kajsa Ollongren (economische zaken) ingevoerd om het waanzinnige succes van de stad onder toeristen in goede banen te leiden. Burgemeester Van der Laan probeert met handhaving de binnenstad leefbaar te houden, terwijl wethouder Ollongren regelmatig nieuwe ge- en verboden presenteert om de belangstelling van jaarlijks zo’n 17 miljoen toeristen en dagjesmensen draaglijk te houden.

Het verbieden van de pleziervaart in bepaalde grachten in het Red Light District is een maatregel om bewoners tevreden te stemmen. Passerende bootjes zorgen vooral ’s avonds voor veel geluidsoverlast.

verbod-pleziervaart-wallen

Binnenkort uitsluitend nog zwanen aan de Oudezijds Achterburgwal

Alle maatregelen op een rij

Hieronder een lijst van de nieuwe maatregelen die de gemeente Amsterdam

 • Onderzoek naar verdere verhoging van de toeristenbelasting in het kader van spreiding en sturing op toegevoegde waarde voor de stad.
 • Strengere maatregelen voor touringcars in het centrum, waaronder een inrijverbod voor touringcars op bepaalde routes, een aanscherping van 7,5 tonsroutes door beperking tot venstertijden, een snellere uitrol van Elektronische Haltedetectie en pilots met transferpunten touringcars/rondvaartboten.
 • Een verbod op pleziervaart in het Wallengebied.
 • De pilot flexibele openingstijden voor winkels wordt kritisch tegen het licht gehouden, waarbij het drastisch inperken van specifieke gebieden wordt onderzocht.
 • Verdere ontwikkeling van continue inzet van crowd management om proactief te sturen bij het voorkomen van ongewenste drukte, bijvoorbeeld op de Wallen of in drukke winkelstraten.
 • Een concrete uitwerking voor de komst van nieuwe culturele functies aan de randen van de stad.
 • Onderzoek naar mogelijkheden om beperkingen te stellen aan locaties waar alternatief persoonsvervoer wel en niet is toegestaan, of mogelijkheden om eisen aan een voertuig of het gebruik ervan te stellen.
 • Het ontwikkelen van een goed werkend systeem van melden, doorzetten, opvolgen en afhandelen van klachten over overlast door bewoners.
 • In 2017 start de gemeente met meerdere maatregelen om overlast van afval en verontreiniging tegen te gaan, waaronder een campagne om bewoners, ondernemers en bezoekers meer bewust te maken van het nut en de noodzaak van een schone stad.
 • Samen met experts doet het college meer onderzoek naar gedragsbeïnvloeding. Zowel gericht op spreiding als op het voorkomen van overlast gevend gedrag in bijvoorbeeld het Wallengebied
 • Het college verkent binnen de Metropoolregio Amsterdam de mogelijkheden naar bestaande of nieuwe evenemententerreinen die kunnen worden benut om meer spreiding van evenementen op regionale schaal te realiseren.
 • Met andere Europese steden delen we informatie en wisselen we kennis uit, door elkaar op de hoogte houden van ontwikkelingen en aanpak van toeristische verhuur.
 • Bij verkoop van gemeentelijk vastgoed altijd een BIBOB toets uitvoeren en in specifieke gebieden en sectoren de Van Traa bepalingen opleggen. Nadere beperkingen voor het gebruik opnemen in de erfpachtvoorwaarden.