Onderzoeksschip voor Markermeer

 

Het gaat slecht met het leven in het Markermeer. Ondanks meerdere initiatieven om de condities in het meer te verbeteren blijven vogels en vissen in rap tempo verdwijnen. De Universiteit van Amsterdam doet al jaren onderzoek naar de verschillende processen die de ecologische functies van het meer beïnvloeden. Een van de belangrijkste problemen bijvoorbeeld vormt de laag slib die de bodem bedekt. Door de golfslag in het meer komt er voortdurend een grote hoeveelheid slib vrij die het meer troebel maakt en moeilijk leefbaar voor planten, vissen en vogels. Maar er zijn nog veel meer factoren die een rol spelen en waarmee de puzzel kan worden opgelost in de toekomst.

 

markermeer onderzoeksboot

De huidige faciliteiten voor het onderzoek zijn echter niet voldoende, en de onderzoekslocaties zijn lastig te bereiken. Daarom is de Universiteit van Amsterdam een crowdfundcampagne begonnen voor een onderzoeksschip. De aquatisch biologen willen graag een goed uitgeruste, veilige boot met onderzoeksapparatuur zoals ‘gravity cores’ voor het nemen van bodemmonsters, een sonar voor het opsporen van mosselbanken en waterplanten en de mogelijkheid om te duiken vanaf de boot. Zo werken we samen aan een gezonder Markermeer!

Steun het project

Via de volgende links kunt u het project steunen:
http://steunuva.auf.nl/projecten/markermeer/
https://www.facebook.com/ecologiemarkermeer