Vanaf 2017 Tweetakt Buitenboordmotoren Verboden in Amsterdam

De gemeente Amsterdam gaat met ingang van 2017 alle tweetakt buitenboordmotoren verbieden. Volgens de gemeente vervuilen deze motoren het milieu teveel. Dat zou blijken uit een TNO onderzoek. Daarin staat dat tweetaktmotoren veel fijnstof, koolmonoxide en koolwaterstof uitstoten.

In Amsterdam liggen veel grachtenbootjes waarop een tweetaktmotor is bevestigd. Een tweetaktmotor is een motor waarin mengsmering wordt gebruikt. Naar schatting zijn er tussen de 1000 en 1500 boten die door een tweetaktmotor worden voortbewogen.

Overigens mogen nieuwe 2taktmotoren na een klacht van Bombardier (Evinrude) nog wel op het water.

“In de  uitwerking van het verbod op 2 takt motoren zal de norm 2003/44/EG als uitgangspunt gaan gelden waaraan motoren moeten voldoen. De nieuwe generatie 2 takt motoren met directe injectie van benzine zijn veel schoner en voldoen aan de Norm van 2003/44/EC. Zover bij ons bekend is uw firma  multinational Bombardier Recreational Products (BRP) op dit moment de enige producent van 2 takt motoren met directe benzine inspuiting die voldoet aan de norm van 2003/44/EC.”

Wethouder Kock van Waterbeheer stelt dat Amsterdam naar een betere luchtkwaliteit streeft, een van de maatregelen hiervoor is het verbieden van de vervuilende tweetaktmotor. Eigenaren van een boot in de gemeente Amsterdam zullen in mei met een brief op de hoogte worden gebracht.

De gemeente zal via Waternet, onderdeel van het gemeentelijk waterbedrijf, controleren of de maatregel in acht genomen wordt, bij overtreding zal men handhaven met een boete.

Bron: Gemeente Amsterdam | Datum van publicatie: 18-03-2016