Verenigingen Makkum willen Eilanden voor IJsselmeerkust

 

Een bijzonder plan. Meerdere verenigingen uit Makkum willen voor de IJsselmeerkust van Makkum tot Workum drie eilanden creëren. Het eilandenplan met de naam Makkumer Lagune is bedacht vanwege de plannen die er op dit moment gemaakt worden voor het meer. Het gaat dan onder andere om een windmolenpark en een vismigratierivier in de Afsluitdijk. Er wordt al lang gesproken over het verhogen van het waterpeil.

Watersport & toerisme

Door op enkele kilometers uit de kust zeker drie eilanden te maken, wil Makkum een nieuw watersportgebied creëren tussen deze eilanden en het vasteland. Het plaatselijke platform Kosta mikt vooralsnog op een lagune die zich uitstrekt van Makkum tot Gaast.

Die lagune is geschikt voor kleine vaartuigen waarvoor het IJsselmeerwater nu dikwijls te ruig is. Arjen Doedel van Kosta noemt sloepen, kano’s en surfplanken. Ook ziet hij nieuwe kansen voor zwemmers en sportvissers.

Makkum_lagune

Dijkbescherming & windmolens

Hogere golfslag bij storm kan zorgen voor schade aan de dijken. De eilandjes kunnen de golfslag op de kust verminderen en zo laten zien. Dat is goed voor kleinere bootjes. Bijkomend voordeel van de eilandjes is dat een windmolenpark in het IJsselmeer minder op zal vallen. De eilanden bieden mogelijkheden voor zwemmers, watersporters en vissers. Ook zou het gebied tussen de eilanden en de vaste wal ingericht kunnen worden als een soort van ‘speedbaan’ voor windsurfers.

In hun opdracht heeft Arcadis Nederland BV in Zwolle de haalbaarheid van het plan onderzocht. De aanlegkosten van de eilanden zijn globaal becijferd op 5,7 tot 9,5 miljoen euro.

 

Ijsselmeer eilanden

 

Vogels en vissen

Een aantal vogel- en vissoorten zal van het plan profiteren, verwachten de onderzoekers.

Hoe groot de eilandjes moeten zijn staat open, evenals de exacte situering. Elk eiland kan een eigen natuur- of recreatiefunctie krijgen.

De Makkumers zien hun platform graag uitgebreid met vertegenwoordigers van andere plaatsen langs de kust. Ze staan open voor een uitbreiding van het plan in zuidelijke richting.

Zie voor meer info:

http://www.omropfryslan.nl/nieuws/makkumer-verenigingen-willen-eilandjes-voor-de-kust

http://www.watersportalmanak.nl/nieuws/69884-watersport-makkum-lagune-eilandjes