Bootverzekering vergelijken

 

 

In het onderstaande overzicht kunt u kijken wat u bij iedere verzekeraar gedekt heeft. Verder raden wij u aan de polisvoorwaarden door te kijken. Op vrijwel alle sites van de verzekeraars kunt u direct een verzekering afsluiten.

Centraal beheer Achmea: Direct premie berekenen

Overzicht bootverzekering vergelijken

Maatschappij ANWB / Unigarant Centraal Beheer Achmea Delta Lloyd Europeesche FBTO Friesland Bank
No-claim korting 40% na 4 jaar 35% na 6 jaar 35% na 6 jaar 40% na 7 jaar 35% na 6 jaar 50% na 10 jaar
Verzekerde som WA 5 miljoen euro 2,5 miljoen euro 5 miljoen euro 5 miljoen euro 2,5 miljoen euro 2,5 miljoen euro
Eigen gebrek gedekt; motor 10 jaar boot & motor: 5 jaar gedekt; motor 10 jaar gedekt; motor 5 jaar boot & motor 5 jaar 10 jaar; daarna alleen gevolg- schade
Inboedel meeverzekerd 30% verzekerde waarde vaartuig 20% verzekerde waarde vaartuig 20% verzekerde waarde vaartuig 30% verzekerde waarde vaartuig 20% verzekerde waarde vaartuig 25% verzekerde waarde vaartuig
Vaste ligplaats NL + buitenland (mits op polis) NL + buitenland (mits op polis) NL + buitenland (mits op polis) NL + buitenland (mits op polis) geen voorwaarden in polis NL + buitenland tot 50 km
Verhuur dekking in aparte clausule niet verzekerd dekking in aparte clausule aan particulier, mits op polis niet verzekerd niet verzekerd
Zeilwedstrijden extra eigen risico op zee verzekerd verzekerd (in polis geen uitsluiting) zee niet verzekerd (op aanvraag mogelijk) geen voorwaarden in polis verzekerd
Vervangend vaartuig/verblijf max. 5.000 euro max. 3.500 euro max. 3.500 euro max. 1.250 euro max. 3.500 euro max. 2.000 euro
Permanente bewoning verzekerd verzekerd na acceptatie dekking in aparte clausule niet verzekerd verzekerd na acceptatie verzekerd, na melding
Transport over land/water deklast niet verzekerd verzekerd, binnen gekozen dekking verzekerd verzekerd (in polis geen uitsluiting) verzekerd (in polis geen uitsluiting) verzekerd
Vorstschade alleen professioneel winterklaar gedekt niet verzekerd onvoldoende preventie niet gedekt alleen professioneel winterklaar gedekt niet verzekerd onvoldoende preventie niet gedekt
Vergoeding 3 jaar nieuwwaarde / taxatiewaarde 1 jaar nieuwwaarde / taxatiewaarde 3 jaar nieuwwaarde / taxatiewaarde 1 jaar nieuwwaarde (uitbreiding tot 3 jaar mogelijk),
daarna taxatie- waarde
3 jaar aanschafwaarde / taxatiewaarde 3 jaar nieuwwaarde / taxatiewaarde
Bijzonderheden geen aftrek nieuw-voor-oud geen aftrek nieuw-voor-oud; boten boven 250.00 euro
via Xclusief jachtver- zekering
audio / tv / camera / computer niet bij inboedel
verzekerd; overname no-claim ook voor 2e/3e vaartuig
premie exclusief bijboot (8,84 euro/ duizend); 10%
WSV-korting; pechhulp- dekking binnenland.
premie exclusief bijboot (25 euro/jaar); 30% no-claim
bij start

 

Let bij het afsluiten van een goed op de polisvoorwaarden. Bij het bootverzekering vergelijken komt meer kijken dan de prijs alleen. Hierbij zijn enkele factoren belangrijk zoals uw vaargebied, uw vaargedrag, uw boot en uw wensen. Zo weet u zeker dat wat u wilt verzekeren, ook verzekerd is en dat u niet nodeloos veel betaald omdat u te veel verzekert. Hieronder volgen een paar tips waar u goed op moet letten en uitleg wat de verschillende verzekeringen inhouden. Let hier goed op! U kunt niet simpel prijzen vergelijken tussen verschillende verzekeraars. Het verschil in dekkingsgraad, dekkingsgebied verschilt per verzekering. 

 

Uw vaargebied

bootverzekering vergelijkenAllereerst moet u kiezen of u alleen in Nederland, in Europa of wereldwijd verzekert wilt zijn. Wanneer u die keuze heeft gemaakt is het belangrijk om te weten of u alleen op de binnenvaart vaart, of dat u ook op zee vaart. Binnen Nederland Als u alleen in Nederland vaart, kijk dan goed in de polisvoorwaarden welke wateren hier onder vallen. Vaart u bijvoorbeeld ook op de grote meren zoals het IJsselmeer of op de waddenzee? Let er dan goed op dat u ook hiervoor verzekerd bent. Dit valt meestal niet onder de standaard verzekering. Vaart u ook wel eens op zee, maar niet te ver uit de kust? Kijk dan in de polisvoorwaarde hoeveel mijl u uit de kust mag varen met uw verzekering. Buiten Nederland Europa of wereldwijd? Bent u van plan om in uw dekkingsperiode de Europese wateren te verlaten? Let hierbij ook goed erop of u op zee ook verzekerd bent en hoeveel mijl uit de kust. Vaak een verzekering af wordt gesloten voor op zee dan gaat de verzekeraar er van uit dat de boot ook zeewaardig is en aan bepaalde eisen voldoet. Kijk voor het afsluiten van uw verzekering of uw boot ook daadwerkelijk voldoet aan deze eisen zodat u niet achteraf voor verrassingen komt te staan. Vaak zijn er ook bepaalde vaargebieden, zeeën of landen zoals de zwarte zee of in de buurt van de kust van Egypte.

Uw vaargedrag

Ook hiervoor kunnen bepaalde zaken voor u vanzelfsprekend zijn terwijl dat voor uw verzekeraar niet per definitie zo hoeft te zijn. Heeft u bijvoorbeeld een snel motorvaartuig? Ga dan na of u ook hiervoor verzekerd bent. Bent u met uw zeiljacht zowel op de motor als zeilend verzekerd? Doet u mee aan zeilwedstrijden, dan gelden daar ook aparte voorwaarden voor. Soms is een vaarbewijs ook een vereiste. Heeft u geen vaarbewijs, dan moet u nagaan of dit wel geëist wordt in de voorwaarden.

Uw boot

Ga na of uw boot voldoet aan wat de verzekeraar verstaat onder een zeilboot of motorboot. Een open boot betaalt in Nederlandse wateren vaak meer dan een open boot. U dient aan te geven of u met een snel motorvaartuig vaart et cetera. Kijk hiervoor of uw boot voldoet aan de definities die de verzekeraar stelt.

Verder vragen? Stuur een e-mail naar info@offertehaven.nl.