Hoe haal ik opdrachten binnen via OfferteHaven?

Om als bedrijf opdrachten te krijgen via OfferteHaven is het van belang om een aantal zaken na te leven.

 • Wees specifiek en persoonlijk. Stuur de aanvrager geen standaardverhaal. Laat zien dat u de aanvraag van de booteigenaar goed gelezen hebt en stel op basis hiervan een offerte op maat op.
 • Reageer snel op een aanvraag. Dit kan direct via de website of telefonisch. De ervaring leert dat u dan de beste kans heeft op de opdracht binnen te halen. Het is ook handig om direct voor te stellen om bij de klant langs te komen om de boot te inspecteren. Wees hierbij flexibel. Dit zal wellicht in de avonduren (of het weekend) moeten plaatsvinden.
 • Maak duidelijk wat u wel én niet kunt. Stel: U bent stoffeerder. Er komt een dubbele opdracht binnen voor zowel stoffering als een nieuw dekzeil. Maak dan duidelijk dan u de stoffering kunt doen maar niet het nieuwe dekzeil.
 • Blijf altijd hoffelijk. Doe dit ook wanneer de klant op het laatste moment toch besluit de opdracht te annuleren of naar een andere vakman stapt. De volgende keer heeft u meer geluk. Door zo te handelen heeft u een grotere kans dat de klant de volgende keer wél voor u kiest. Probeer er achter te komen wat precies de reden is dat u de opdracht niet hebt gekregen. Daar leert u zelf het meeste van.

Waar moet een goede offerte aan voldoen?

Doel van de offerte

Uw offerte is één van de belangrijkste middelen waarmee u een klant overtuigt. Als bedrijf is het van het grootste belang om hierbij betrouwbaar over te komen op uw (potentiële) klant. De klant moet uit de offerte kunnen afleiden wat u wel en niet kunt doen, wat de bijbehorende kosten per onderdeel zijn, wanneer u de werkzaamheden kunt verrichten en wat hij kan verwachten van het verdere verloop wanneer hij op de offerte ingaat.

 

Elementen van een offerte

 • Verzenddatum van de offerte
 • De geldigheidsduur van uw aanbod
 • Uw bedrijfsinformatie
 • Gegevens van de opdrachtgever
 • Korte omschrijving van de werkzaamheden die u gaat verrichten
 • Opleveringsdatum
 • Kosten/tarieven (incl. BTW) + termijnen/voorschotten etc.
 • Wat zit bij de prijs inbegrepen en wat niet? (materiaalkosten e.d.)
 • Betalingsmethode(n)

 

Maak de offerte overzichtelijk

Geef de offerte een duidelijke opbouw:

 1. Titel. Het is handig hierin de opdracht kort samen te vatten en uw naam erbij te vermelden.
 2. Middenstuk. Neem hier de opdracht gedetailleerd door. Vermeld per onderdeel uit de aanvraag uw dienst en de bijbehorende prijs en tijd die u daarvoor denk nodig te hebben. Het is van belang hierbij realistisch te zijn. De ervaring leert dat de gemiddelde booteigenaar op OfferteHaven niet op zoek is naar een koopje maar naar een gedegen vakman. Probeer u dus niet alleen te onderscheiden op basis van prijs.
 3. Slot. Vat hier het volgende kort in een aantal zinnen of kernwoorden samen: 1. De opdracht. 2. De werkzaamheden die hiervoor nodig zijn. 3. Een tijdsplanning. 4. De kosten.

Houd het kort en simpel: één a4 is doorgaans voldoende. Gebruik geen moeilijke woorden of vaktermen. Probeer u in te leven in de klant. Wees specifiek en gedetailleerd. Herhaal nog eens de specificaties van de aanvraag. Hier kan dan in ieder geval geen onduidelijkheid over ontstaan. Wees verder heel specifiek over feiten zoals afmetingen, data en kosten.

Markeer de belangrijkste delen uit uw offerte. De hoofdpunten uit uw offerte moeten in één oogopslag duidelijk zijn.

Primair is het belangrijk om in uw offerte duidelijkheid te scheppen over de diensten die u kunt leveren. Daarbij dient u de kosten per onderdeel vermelden. Zo ziet de opdrachtgever hoe de prijs tot stand is gekomen en dat schept vertrouwen. Geef ook duidelijk een tijdsschema aan waarbinnen de werkzaamheden plaats kunnen vinden. Stem uw offerte hierbij af op de wensen van de klant.


Doe moeite

U wilt via OfferteHaven uw opdrachtenportefeuille aan te vullen. Soms zal dit makkelijk gaan, bijvoorbeeld wanneer de opdrachtgever bij u om de hoek zit of de aanvraag precies in uw (niche)vakgebied ligt. Het komt ook voor dat een aanvraag niet volledig aan uw idealen voldoet maar u toch wel extra opdrachten kunt gebruiken. Wanneer dit het geval is moet u wat extra moeite doen voor de booteigenaar. Bijvoorbeeld: U bent op relatief grote afstand van de booteigenaar gevestigd, maar u wilt toch de opdracht binnenslepen. Maak dan duidelijk dat het voor u geen probleem is om naar de klant toe te rijden. Het is dan een groot voordeel wanneer u op locatie kunt werken. Opdrachtgevers waarderen dit soort inspanning enorm. Grote kans dat u dan dus de opdracht binnenhaalt!

Het is daarnaast altijd aan te raden om verstuurde offertes na te bellen!


Offertes, een noodzakelijk kwaad?

Hoewel u zich als nautisch specialist het liefst bezighoudt met waar u echt goed in bent, is het onvermijdelijk dat u offertes moet opstellen. Mits de offerte goed gemaakt is, geeft deze u een professionele uitstraling. De booteigenaren zullen dit aan u onthouden, zelfs wanneer u de opdracht misloopt.

Zie een offerte opstellen niet als een noodzakelijk kwaad, maar als iets waar u uzelf in kunt verbeteren. Een offerte opstellen is een goede opmaat voor de daadwerkelijke werkzaamheden. U verheldert voor uzelf alvast wat er moet gebeuren en hoeveel moeite/tijd die gaat kosten. Wanneer u op termijn een systeem heeft om aanvragen efficiënt te beantwoorden met een offerte, bent u uw concurrentie voor.