Alvorens een bedrijf toegang krijgt tot het acquisitieplatform, wordt het uitgebreid gecheckt. De volgende criteria spelen daarbij een rol:


1. Officiële bedrijven

Wij werken alleen met bedrijven. Particulieren kunnen zich niet bij ons aansluiten. Een KvK-inschrijving is vereist. Bedrijven dienen in Nederland te staan ingeschreven. Bedrijven dienen voorts over alle, voor hun vakgebied benodigde, verzekeringen, vergunningen en andere papieren te beschikken.

2. Nautische bedrijven

Bedrijven dienen hun hoofdactiviteit te hebben in de nautische/watersportsector. Dit betekent dat uw dagelijkse bezigheden zich afspelen in de nautische wereld. Om de concurrentie eerlijk te houden en de kwaliteit op peil zijn niet-nautische bedrijven uitgesloten van deelname.

3. Expertise & Ervaring

Er wordt ook gekeken naar de specialiteiten van het bedrijf. We laten bedrijven zich alleen inschrijven op de diensten waar ze het best in zijn. Bedrijven kunnen zich dus niet aanmelden op allerlei verschillende categorieën om zo bij te klussen met diensten waar ze in feite niet in gespecialiseerd zijn. Ervaring telt ook mee. Dit betekent niet dat u per se al tientallen jaren actief dient te zijn. Ook jonge bedrijven kunnen in hun vakgebied zeer ervaren en deskundig zijn.

Neem uitsluitend werk aan dat volledig tot uw expertisegebied behoort. Op deze manier houden wij de kwaliteit van het uitgevoerde werk hoog. Bovendien bevordert dit de eerlijke concurrentie. Wij streven ernaar ieder bedrijf gelijkwaardig te bedienen met voldoende opdrachten. Om de kwaliteit te waarborgen vragen wij regelmatig referenties van klanten van bedrijven op.

4. Consumentenbescherming

Booteigenaren die hun opdracht op OfferteHaven.nl plaatsen, kunnen erop vertrouwen dat het uitvoerend bedrijf alle rechten van de booteigenaar in acht neemt. Omdat de meeste opdrachtgevers particulieren zijn, geldt dit des te meer. Wij verlangen van ieder aangesloten bedrijf dat het naar de klant duidelijk zijn voorwaarden communiceert. Hierbij gaat het in ieder geval om algemene-, betalings-, en garantievoorwaarden. Dit gebeurt veelal bij het aangaan van de overeenkomst met de consument (het moment waarop de klant akkoord gaat met de offerte van het bedrijf). Wij verlangen dat bedrijven hun voorwaarden tevens, in voor de consument begrijpelijke taal, vermelden op hun website of hun OfferteHaven-bedrijfspagina.


Aanvullende criteria

De volgende zaken zijn aanvullendDeze kunnen bijdragen bij aan de beoordeling:

  • Het bedrijf is aangesloten bij één of meerdere brancheverenigingen.
  • Het bedrijf beschikt reeds over een kwaliteitskeurmerk.
  • Het bedrijf werkt nauw samen met een reeds aangesloten OfferteHaven-bedrijf.
  • Het bedrijf wordt aanbevolen door een reeds aangesloten OfferteHaven-bedrijf.

Waarom het Kwaliteitskeurmerk?

OfferteHaven staat voor serieuze werkopdrachten aan boten, jachten en schepen. Om de kwaliteit van ons acquisitieplatform te waarborgen en waar mogelijk te verbeteren, zijn wij continu bezig om de kwaliteit van bedrijven te controleren.

Wij realiseren ons dat kwaliteit en ervaring niet worden bepaald door een mooi kantoor of een strak logo. Dat is precies waarom het voor booteigenaren zo ingewikkeld kan zijn om een gedegen vakman te vinden. OfferteHaven brengt wat meer transparantie in de nautische sector.

OfferteHaven bouwt aan een duurzame community van kwalitatief hoogwaardige nautische bedrijven. Dit omvat een breed scala aan bedrijven, van gerenommeerde jachtwerven tot een uitstekende zzp’er.

Wij zetten ons Kwaliteitskeurmerk in om het kaf van het koren te scheiden in de nautische sector. Net zoals wij serieuze opdrachtgevers hun opdracht laten plaatsen, laten wij alleen gekwalificeerde bedrijven toe tot het acquisitieplatform.