Sleepbedrijf Bootsma (de perfecte partner op het water)

Sleepbedrijf Bootsma voert al 25 jaar sleeptransporten uit door geheel Nederland.
Wij beschikken over 3 verschillende sleepboten van groot tot klein (en ondiep).
Ook hebben wij eigen transport pontons voor het vervoer van schepen en constructie delen.
Verder voeren wij bergingen uit op het ruime water, of in een boeren sloot.

Sleepbedrijf Bootsma
De Munniksplaat 7a
8754 HG Makkum
tel. 0650666867
mail. info@bootsma-sleepbedrijf.nl