Het roer is misschien wel het belangrijkste van een boot. Het is ook het onderdeel waar het minst naar wordt gekeken en dat wordt gezien als iets dat er gewoon is. Hoewel de meeste roersystemen weinig onderhoud vragen is het wel belangrijk om er regelmatig naar te kijken. Een noodhelmstok moet er altijd zijn.

stuurwielAangehangen roer

Als de roerlagers aan de buitenkant van de romp zitten zijn ze gemakkelijk te inspecteren. De vingerlingen en roerpinnen zijn in de loop der tijd aan slijtage onderhevig en moeten vervangen of gereviseerd worden. Als nieuwe exemplaren niet zo gemakkelijk te krijgen zijn, kan een goede vakman wel een kopie maken. Vind hier direct een goede vakman.

De bout van een beweegbare helmstok zal ook slijten. Het gat uitboren en een grotere bout nemen is wellicht de gemakkelijkste oplossing. Leg een geschikt eind houd aan boord om een noodhelmstok van te maken mocht de helmstok breken.

Doorgestoken roer

De roerkoning loopt door de hennegatskoker waarin verschillende lagers zitten en die bovenaan waterdicht is afgesloten. Probeer iedere keer als de boot op het droge wordt gezet of er speling op die lagers zit door het roer heen en weer te bewegen. Om de lagers te vervangen zal het roer uit de boot gehaald moeten worden. De waterdichte afdichting zit boven de waterlijn, dus als de boot stilligt kan er geen water in de boot lekken. Als er tijdens het varen (doordat de boot helt of door golven) lekkage optreedt moet de oorzaak daarvan worden nagegaan. Met de nodige voorzichtigheid kan dat met de boot in het water, mis de bovenkant van het hennegat ruim boven de waterlijn zit.

Kabelbesturing

Tenminste eenmaal per jaar moeten de kabels worden nagekeken. Als een kabel gebroken tieren heeft moet hij worden vervangen. Kijk alle schijven, verbindingen, splitpennen en spanners na en stel de spanning op de kabel af Draai daarbij de spanner met de hand aan om te voorkomen dat de kabel al te strak komt te staan, maar draai de borgmoeren met een sleutel goed vast.

Stuurinrichtingen met stangen

Aanelke stang zitten gelagerde stangkoppen die in de lengte kunnen worden afgesteld. De toestand daarvan moet minstens eens per jaar worden gecontroleerd.

Hydraulische besturing

Het roer wordt door een hydraulische ram bewogen, die met hydraulische leidingen met de stuurpomp is verbonden. De pomop kan bij het stuurwiel zitten of door het stuurwiel via een stang of een kabel op afstand worden bediend. Het systeem wordt bediend door een reservoir met hydraulische vloeistof, waarvan het niveau regelmatig moet worden gecontroleerd. Neem reservevloeistof mee en verhelp eventuele lekkage zo spoedig mogelijk. Controleer de hydraulische rammen minstens eens per jaar op lekkage. Kijk minimaal ook eens per jaar naar alle borgmoeren en naar eventuele slijtage op de koppelingen.

Koppelingen en lagers

Inspecteer en smeer deze minstens eens per jaar.